Gdynia

 • ATUM

  lip142013Wiadomościpotrafią nas zaskoczyć.Chodzi tu rzecz jasna o oficjalne komunikaty, których to niezwyklespecyficzny charakter sprawia, ze maja one szczególny status wświecie Każdego dnia tylko po to włączamy telewizor, aby zdobywaćwiedzę, która jest dla nas szczególnie ważna z bardzo wieluistotnych względów Trzeba wiedzieć przy tym, ze w dobiespołeczeństwa, które jest określane jako fakt. Faktem jest wszystkoto, co da się zdefiniować w sposób o charakterze wręczjednoznacznym. Istota faktu jest na przykład potwierdzalność.Potwierdzalność faktu…
  Gorczycowa 1 Gdynia
 • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. - Filia, Baza B

  Nasza oferta Obsługa klienta Stacje paliwbdquoPod żaglami rdquoWynajem nieruchomościFormularze Witamy !!! Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno - Porządkowych Sanipor sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych Sanipor sp. z o.o.jest firmą o ponad 80 - letniejtradycji na rynku usług komunalnych,świadcząc usługi w zakresie: odbioru odpadów komunalnych odbioru nieczystości ciekłych wywozu odpadów segregowanych wywozu odpadów przemysłowych wywozu gruzu wywozu odpadów niebezpiecznych dezynfekcji pojemników całorocznego oczyszczania ulic i placów.Dalej  …
  ul. Sportowa 8 Gdynia
 • coordInfoWindow new google.maps.InfoWindow({content Centrum Optyczne

  OfertaNasza oferta jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców.Wspópracujemy z wieloma przedsibiorstwami. Naszymi najwikszymipartnerami s firmy budowlane. Obsugujemy równieklientów indywidualnych wykonujcych remonty i prace porzdkowe wewasnym zakresie.wiadczymy usugi w zakresie:wywóz gruzu i odpadów budowlanych,wywóz odpadów z remontów i rozbiórek,wywóz ziemi,wywóz nieczystoci staych (mieci),wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych,wywóz odpadów sezonowych: licie, trawa, nieg,przewóz (ziemi, torfu, wiru, drewna)wynajem kontenerów.Dysponujemy kontenerami o pojemnoci 5 m³, 6 m³ , 7 m³, 8 m³,10 m³.Ceny uzalenione s…
  ul. Świętojańska 73/6 Gdynia
 • Dane teleadresowe firmy Greenmar

  Oferujemy:Odśnieżanie dużych powierzchniProjektowanie i zakładanie ogrodówProjektowanie, instalację i serwis systemów automatycznegonawadniania ogrodówZakładanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów:usługa dostępna wraz z zakupem i dostarczeniem materiałówPielęgnację i regenerację trawników:koszeniewertykulacje i napowietrzanienawożenieodchwaszczanie herbicydowelikwidacja i regeneracja chorych miejscusuwanie mchuuzupełnianie ubytkówPielęgnację i regenerację drzew i krzewów:cięciestrzyżenie żywopłotówOchronę roślin:opryski owadoójcze i grzybobójczeopryski chwastobójczeopryski niszczące rośliny na placach, nieużytkach, wszczelinach kostki brukowej itp.Inne prace pielęgnacyjne i porządkowe.
  Sucharskiego 13 Gdynia
 • Coneco-BCE Sp. z o.o.

  Projektowanie: Geologia: Hydroinformatyka: Odpady    gospodarka odpadami    rekultywacja składowisk         i terenów zdegradowanych    odgazowania składowisk odpadów Woda i ścieki    oczyszczalnie ścieków komunalnych    oczyszczalnie i podczyszczalnie         ścieków przemysłowych    sieci kanalizacyjne    stacje uzdatniania wody    sieci wodociągowe    wewnętrzne instalacje sanitarne Budownictwo wodne Budownictwo ogólne    geotechnika i geologia    hydrologia i hydrogeologia    gospodarka wodna    wiertnictwo i sondowania    studnie, pozyskiwanie         wód podziemnych    zagospodarowanie         wód gruntowych    modelowanie przepływu         wód gruntowych    modelowanie hydrauliczne    oznaczenia laboratoryjne         i wód gruntowych    hydraulika i…
  ul. Prostokątna 13 Gdynia Gdynia
 • email. s.damiecki@dkczysto.pl

  KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI…OSIEDLANasza oferta obejmuje sprzątanie terenów:wewnętrznych: mycie okien sprzątanie i mycie klatekschodowych, piwnic mycie lamperii oczyszczanie piwnic z odpadów,starych mebli itp. Jesteśmy w stanie poszerzyć naszą ofertę o każdeżyczenie klienta.zewnętrznych: zamiatanie chodników i ciągów pieszych,schodów sprzątanie altanek śmietnikowych koszenie i pielęgnacjaterenów zieleni sprzątanie liści inne prace bieżące wedługbieżących potrzeb.odśnieżanie profesjonalnymi maszynami.Jakość świadczonych usług jest stale nadzorowana przez odpowiednioprzygotowanych administratorów.Dodatkowo świadczymy szeroki zakres:prac konserwacyjnych np.: naprawa drzwi, robotyhydrauliczne, drobne roboty…
  Ul. Morska 230 Gdynia
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Gdynia