Metoda ciśnieniowa

  • KANALIZACYJNO INSTALACYJNYCH

    Strona główna > O firmie > Historia oraz dzień dzisiejszy.Zakład Kanalizacji został utworzony w 1987r. Posiadamy wieloletniedoświadczenie w wykonywaniu robót kanalizacyjnych.W latach 1987-2003 większość robót była wykonywana dla MPWiK W-wul. Na Grobli w wyniku wygranych przetargów. Prace polegały naoczyszczaniu kanałów przełazowych o średnicy od 0.8-3.0 m.Oczyszczono kanały ulic : Krakowska, Traugutta, KażimierzaWielkiego, Puławskiego, Pl. Staszica, Kościuszki, Ruska, Św.Antoniego,Pl 1-Maja i szereg innych.Oczyszczono komory osadowe portu Miejskiego 249 m3 w terminie…
    ul. Śniegockiego 25 Wrocław
  • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku. Obecnie właścicielami Spółki są Gmina Miasto Szczecin (51% udziałów) oraz Sita Polska Sp. z o.o. (49% udziałów). Początkowo nasza działalność ograniczała się do wywozu odpadów komunalnych. W dniu dzisiejszym zajmujemy się odbiorem nie tylko odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, złomu, gruzu, odpadów niebezpiecznych, płynnych, świadczymy także usługi transportowe. Działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w…
    Ul. Gdańska 12 b Szczecin Szczecin