Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji

 • Hydrokan Sp. z o.o.

  O firmie Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych „HYDROKAN” sp. z o.o. powstało 31.01.1990 r. w Gdańsku, jako firma prywatna. Główną działalnością firmy były usługi w zakresie udrażniania i oczyszczania kanalizacji wszelkiego typu, wykonawstwo nowych instalacji kanalizacyjnych, zarówno sanitarnych, jak i deszczowych. Usługi czyszczenie separatorów olejowych i tłuszczowych, czyszczenie osadników myjni samochodowych, czyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wywóz nieczystości płynnych, monitoring telewizją przemysłową rurociągów, naprawy bezwykopowe rurociągów, zgrzewanie rur z…
  Sanocka 38 Gdańsk
 • Rubin

  Zapraszamy do skorzystania z usług firmy RUBIN!
  Warszawa, ul. Brodnicka 22, Wawer
 • Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  Wiodącą działalnością Przedsiębiorstwa jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jak również inne usługi komunalne świadczone dla ludności i jednostek gospodarczych.
  Pilchowice ul. Gliwicka 3 Pilchowice
 • KANALIZACYJNO INSTALACYJNYCH

  Strona główna > O firmie > Historia oraz dzień dzisiejszy.Zakład Kanalizacji został utworzony w 1987r. Posiadamy wieloletniedoświadczenie w wykonywaniu robót kanalizacyjnych.W latach 1987-2003 większość robót była wykonywana dla MPWiK W-wul. Na Grobli w wyniku wygranych przetargów. Prace polegały naoczyszczaniu kanałów przełazowych o średnicy od 0.8-3.0 m.Oczyszczono kanały ulic : Krakowska, Traugutta, KażimierzaWielkiego, Puławskiego, Pl. Staszica, Kościuszki, Ruska, Św.Antoniego,Pl 1-Maja i szereg innych.Oczyszczono komory osadowe portu Miejskiego 249 m3 w terminie…
  ul. Śniegockiego 25 Wrocław
 • Tran Szam Wywóz nieczystości płynnej Plichta W.J

  Oferta usług oferowanych przez firmę Tran Szam została przygotowanaw sposób kompleksowy tak, abyśmy mogli sprostać wszelkimoczekiwaniom klientów. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeślipojawi się jakikolwiek problem z odpływem ścieków, oferujemy takżepogotowie kanalizacyjne.Wywóz nieczystości płynnych i nie tylkoKlientom zapewniamy kompleksowe usługi asenizacyjne. W ich zakresiemieszczą się: * oczyszczanie burzówek* wywóz szamb, wywóz nieczystości płynnych* inspekcja kanalizacji TV* czyszczenie kanalizacji (WUKO)* likwidacja zatorów kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji* opróżnianie zbiorników i toalet* czyszczenie zbiorników…
  ul. Kartuska 37 Przodkowo
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania budynkami komunalnymi, zaopatrywania mieszkańców w wodę, utrzymania wodociągów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic, osiedli, parków, terenów zielonych.
  ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna
 • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków, a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną tj.: budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, montaż węzłów wodomierzowych, zabudowa i plombowanie wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników na nieczystości ciekłe.
  ul. Długa 166 Przeciszów Przeciszów