Lubelskie

 • Czest-Bud. PHU

  W prezentowanej Państwu ofercie przedstawione są zarówno pracerozbiórkowe i wyburzeniowe, a wraz z nimi usługiremontowo-budowlane i transportowe, jak i roboty ziemne i drogowewraz ze sprzedażą kruszyw budowlanych i drogowych.W ofercie nie zabraknie również usług wykonywania wszelkichkonstrukcji stalowych a co za tym idzie i usług spawalniczych.Proponujemy również usługi komunalne.Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się zofertą.
  ul. Metalurgiczna 17 Lublin
 • Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

  Misją Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. jest kreowanie wizerunku firmy dbającej o czystość środowiska naturalnego i rozwój regionu Lubelszczyzny poprzez proekologiczną działalność unieszkodliwiania odpadów, badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz edukację w zakresie ochrony środowiska
  ul. Kuźnicza 15 Świdnik Świdnik
 • 78

  Na przestrzeni lat działalności firmy znacznie rozwin±ł sięzakres wykonywanych usług.Do naszych zadań należy :dystrybucja i produkcja energii cieplnej,dostawa wody,odbiór i oczyszczanie ścieków,wywóz i utylizacja odpadów,utrzymanie i budowa terenów zielonych,utrzymanie czystości dróg, ulic i placów,zwalczanie śliskości zimowej,kompleksowe usługi budowlane,usługi inwestora zastępczego,lokalne usługi transportowe,doradztwo techniczne i ekonomiczne,sprzedaż materiałów budowlanych i artykułów wyposażeniamieszkań,administrowanie targowiskiem przygranicznym,administrowanie zasobami mieszkaniowymi.Zapraszając Państwa do współpracy z Nami możemy zapewnić, żedołożymy wszelkich starań aby dostosować przez Nas usługi doindywidualnych…
  Kochanowskiego Jana 1 Lublin
 • Ecler Wywóz nieczystości Dariusz Gałan

  Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych, działającą od 1993 roku. Obsługujemy klientów indywidualnych, biznesowych oraz szereg instytucji. Dzięki lokalnemu charakterowi działalności do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.
  Łaszczówka ul. Promienna 19 Tomaszów Lubelski Mirajdówka
 • Sergiusz Błaszczyk

  Firma Opoka oferuje min:wykopy pod fundamenty,wykopy instalacyjne,niwelowanie terenu,korytowanie dróg i układanie kruszywdrogowych,wykopy pod oczka wodne,prace wyburzeniowe irozbiórkowe,załadunek oraz wywóz ziemi igruzu,odśnieżanie dróg i parkingów.Strona jest w trakcie tworzenia.Zapraszamy wkrótce.
  Łopatki 62 Wąwolnica
 • Komunalnej

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tymposegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych ipopiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2014 r. z zabudowyjednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo GospodarkiKomunalnej Sp. z o.o. w ChełmieSzczegółowy opis wymogów jakie powinny spełniać pojemniki dogromadzenia odpadów komunalnych frakcji mokrej i suchejCennikpojemników do gromadzenia odpadów komunalnych Zasady przyjmowania zużytegosprzętu elektronicznego i elektrycznego Nowysystem segregowania odpadów na terenie Miasta Chełm -informator     Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości iporządku na terenie…
  czerwca 2011 08 Depułtycze Królewskie
 • Ecosystem Sp. z o.o.

  Firma ECOSYSTEM sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą polegającą na odbiorze i transporcie do zagospodarowania odpadów. Oferujemy odbiór odpadów bezpiecznych oraz niebezpieczny, które występują we wszystkich gałęziach przemysłu. Odbierane przez nas odpady zostają poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Posiadamy zezwolenia oraz decyzje w zakresie gospodarowania odpadami i transportu, które są niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.
  ul. St. Moniuszki 28 Tomaszów Lubelski Mirajdówka
 • Rykach

  Przeważającą działalnością jest (wg PKD 2007) 3700ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW.Całokształt spraw związanych zusługami komunalnymi koordynuje Dyrektor ds. usług komunalnychktóre obejmują:1. Zaopatrzenie w wodę w mieście i gminie, odprowadzanie,wywóz i oczyszczanie ścieków wykonywane przez ZAKŁADWODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (ZWiK).2. Wykonywanie administracji i eksploatacji budynków WspólnotMieszkaniowych, gminnych zasobów mieszkaniowych, produkcja isprzedaż energii cieplnej, mycie samochodów, administrowanieobiektów Przedsiębiorstwa realizowane przez ZAKŁAD GOSPODARKIMIESZKANIOWEJ I ADMINISTRACJI (ZGMiA).Sprawy techniczne Przedsiębiorstwa oraz transportu koordynujeDyrektor ds. technicznych, które obejmują:1.…
  ul. Słowackiego 5 Ryki
 • P.H.U. CZEST-BUD

  W prezentowanej Państwu ofercie przedstawione są zarówno pracerozbiórkowe i wyburzeniowe, a wraz z nimi usługiremontowo-budowlane i transportowe, jak i roboty ziemne i drogowewraz ze sprzedażą kruszyw budowlanych i drogowych.W ofercie nie zabraknie również usług wykonywania wszelkichkonstrukcji stalowych a co za tym idzie i usług spawalniczych.Proponujemy również usługi komunalne.Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się zofertą.
  ul. Metalurgiczna 17 Lublin
 • Usługi Komunalne Sp z o

  Nasza oferta obejmuje: WYWÓZ ODPADÓW  W tym miejscu znajdujesię szeroka oferta skierowana właśnie do Państwa. Nasze wieloletniedoświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam dostosować szerokąofertę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,wielkogabarytowych. Oczywiście odbieramy także odpady segregowane.Sprawdź szczegółyZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH Przezwiele lat naszej działalności daliśmy się poznać jako firma dbającawizerunek naszego miasta. Każdego roku dbamy i urozmaicamy terenyzieleni w naszym mieście. Tutaj znajdą Państwo wszelkie informacjena temat prac, które już wykonaliśmy, najbliższe…
  Wolska 1 Warszawa
 • Utylimed Sp. z o.o.

  Utylimed Sp. z o.o. wychodzi na przeciw problemowi utylizacjiprzeterminowanych leków o kodach 18 01 08* oraz 18 01 09.Oferujemy Państwu:- odbiór- transport i utylizację- fachową obsługę.Oferta zostanie dostosowana do indywidualnych potrzebklienta. OFERTA PROMOCYJNA 
  Turystyczna 1 Lublin
 • Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.

  Międzygminne Składowisko Odpadów KomunalnychKRAS-EKOSpółka z o.o. Wincentów - Krasnystaw Untitled Document FirmaSpółka powstała w roku 2001, uchwałami Rady Miasta Krasnegostawu, Rady Gminy Krasnystaw i Rady Gminy Rejowiec. Zawiązano ją Aktem Notarialnym z dnia 20 lipca 2001 roku. Działalność składowisko rozpoczęło dnia 1 października 2001. Zadaniem statutowym jest utrzymanie obiektu i gospodarka odpadami komunalnymi z terenu gmin wspólników oraz terenu pozostałych gmin powiatu krasnostawskiego. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami obiekt składowiska…
  Siennica Nadolna
 • Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu "CARO"

  Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu 'CARO' w Zamościu. Wychodząc naprzeciw dyrektywom unijnym w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami, kierujemy swoją ofertę do tych wszystkich Państwa, którzy zechcą powierzyć nam swoje problemy, kłopoty czy troski, które wynikają z tak obszernego tematu jakim jest gospodarka odpadami.
  Zamość, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 Żdanów